Username:
Password:
ลืมรหัสผ่าน

 
  • pic5
  • pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4
    Target Ads คือ ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มุ่งจัดสรรการแสดงโฆษณาสินค้าหรือบริการของท่านให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการให้มากที่สุด ด้วยระบบการจัดการวิเคราะห์ประเมินผล รวบรวมกลุ่มเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพเข้าไว้ด้วยกัน
    ดังนั้นผู้ลงโฆษณา จะได้รับผลการตอบรับที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ของตนได้ชัดเจนกว่าการลงโฆษณาโดยทั่วไป ภายใต้งบโฆษณาที่ไม่บานปลาย คุ้มค่าต่อการลงทุน .....
  • พิเศษกว่า ด้วยตำแหน่งพื้นที่โฆษณาเห็นเด่นชัด
  • คุ้มค่าต่อการลงทุน ซื้อโฆษณาที่เดียว กระจายหลายเว็บ เน้นคุณภาพ
  • โฆษณาของคุณจะถูกเผยแพร่ด้วยเครือข่ายเว็บ Partners ที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบด้วยผลทางสถิติ
  • ทีมงานทำการวิเคราะห์ประเมินผลตรวจสอบ เพื่อผลตอบรับที่ดีของลูกค้าตลอดเวลา
  • โฆษณาของคุณจะถูกแสดงบนเว็บซึ่งมี พฤติกรรมหรือไลฟสไตล์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณชัดเจน
    บริการลงโฆษณาโปรโมทธุรกิจเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้เครือข่ายเว็บ Partner ที่มีประสิทธิภาพ
     เข้าร่วมเป็น Partners Target Ads เว็บเด่น เน้นคุณภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์โฆษณาไทย สร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงแน่นอน
 
 
Ads Im: 0