Username:
Password:
ลืมรหัสผ่าน

 
 
                บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้บริการด้านการเผยแพร่สื่อทางอินเตอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ต้องการลงโฆษณาภายใต้ผู้บริการเผยแพร่โฆษณาที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นเราจะดำเนินการด้วยนโยบายภายใต้ข้อตกลงดังนี้
  • เพื่อการให้บริการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตรงตามการยอดรับของทุกฝ่าย ทางบริษัทฯจะไม่ให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการที่ผิดกฎหมาย
  • เพื่อประสิทธิภาพการเผยแพร่ โฆษณาทางบริษัทจะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของ เว็บผู้ให้บริการเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ
  • ด้วยนโยบายการให้บริการตรงกลุ่มผู้ลงโฆษณา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาอัตราค่าบริการเพื่อยืดยุ่นให้ทุกความต้องการอย่างเหมาะสม
  • ข้อมูลการให้บริการจะมีการอัพเดทเพื่อสิทธิและประโยชน์ ของผู้รับบริการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น
  • การเผยแพร่โฆษณาของทางบริษัทฯ จะเน้นการแสดงโฆษณาแบบหมุนเวียน Random เพื่อให้เข้าถึงผู้รับบริการในอัตราสุ่มเท่า ๆ กัน
  • สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ต้องปฎิบัติตามกฎเงื่อนไขที่ทางเราได้แถลงไว้เท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพของผู้ลงโฆษณา
 
 
Ads Im: 0