Username:
Password:

 
 

         Target Ads จะมองถึง กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้เข้าชมเว็บ และการแสดงโฆษณาที่เห็นเป็นหลัก โดยจับกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกันกับผู้ลงโฆษณา ดังนั้นเว็บคุณจะมีโฆษณาในหมวดที่สอดคล้องกับรูปแบบและเนื้อหาของเว็บเช่นกัน ภายใต้การคิดรายได้แบบเป็น Partners ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ 40 % จากยอดขายทั้งหมดในหมวดนั้นๆ ดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นจะเป็นผลจากการคิดรายได้จริงจากผู้มาลงโฆษณากับเรา โดยทางเราจะแบ่งให้ Partners เป็นลักษณะการถือครองหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิทันทีเมื่อมีการเปิด ID ตั้งแต่ครั้งแรกที่เป็นพันธมิตร จำนวน 1 หุ้น ต่อ 1 Partners และสามารถพัฒนาจำนวนการถือครองหุ้น จากการประเมินการวางตำแหน่งของโฆษณาและคุณลักษณะของเว็บประกอบกัน

         Partners สามารถเห็นยอดรายได้ของตน โดยการเข้าระบบเท่านั้น ในการเริ่มต้นระบบจะทำการประเมินทดสอบการเก็บค่าสถิติ
ภายใน 1 สัปดาห์ และจะประกาศผลการถือครองหุ้นให้เป็นวันต่อวัน นอกจากนี้ Partners ยังจะได้รับค่าประกันรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 500 บาท เพื่อสร้างความมั่นใจอีกระดับ

         การพัฒนาจำนวนการถือครองหุ้นของพันธมิตร ทางบริษัทจะเป็นผู้ประเมินจากสถิติการแสดงผลโฆษณาและผลตอบรับที่ได้รับจากลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้คุณไม่ต้องกังวลว่ามีสถิติการเข้าชมเว็บไม่มากและมีคลิกน้อย ทางเรามองกลุ่ม target เข้าเห็นโฆษณาเป็นสำึคัญ ประกอบกับตำแหน่งการวางโฆษณาของคุณเป็นที่น่าสนใจ ทางเราสามารถปรับเพิ่มจำนวนการถือครองหุ้นให้คุณได้เช่นกัน โดยทางระบบจะมีรายงานลำดับการถือครองหุ้นเพื่อให้คุณรู้ตำแหน่งของตนเองว่าอยู่ลำดับที่เท่าไรของกลุ่มผู้ถือครองหุ้นในกลุุ่่มเดียวกัน
  • Partners target Ads จะได้รับการบริการงานขายจากทีมงานของเรา สรรหากลุ่มลูกค้ามาลงโฆษณาให้คุณอย่างต่อเนื่อง
    เราได้มาก คุณก็ได้มากเช่นกัน
  • Partners target Ads จะได้รับการประกันรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 500 บาท เพื่อความสร้างความมั่นใจอีกระดับ
  • เรามีระบบการชี้แจงยอดรายได้อย่างเป็นระบบ
  • ทีมงานจะสรรหากลุ่มผู้ลงโฆษณาที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ เหมาะสมกับเว็บของคุณ
  • แจ้งยอดตัดจ่ายแน่นอน ด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  • Partners Target Ads จะได้รับยอดรายได้จากทางบริษัทฯ เป็นที่แน่นอนทุกเดือน


 
 
Ads Im: 0